Ubezpieczenie zdrowotne

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony u swoich rodziców, tak wiec studenci, którzy ukończyli 26 lat, nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym .

Aby dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), studenci zobowiązani są stawić się w dziekanacie ds. studenckich (pok.119) i wypełnić formularz ZUS ZZA . Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ich ubezpieczenia. Możliwość ubezpieczenia przez Uczelnię dotyczy wyłącznie studentów niepracujących , nieubezpieczonych poza uczelnią (składkę może odprowadzać inny podmiot np. pracodawca). 

Studenci obcokrajowcy (polskiego pochodzenia, mieszkańcy Unii Europejskiej) powinni w pierwszych dniach rozpoczęcia semestru zgłosić się do w/w dziekanatu i dostarczyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz ZUS ZZA
  • ksero paszportu, 
  • zaświadczenie z konsulatu/ambasady o pochodzeniu polskim. 

Posiadanie Karty Polaka nie jest potwierdzeniem pochodzenia polskiego.

Pozostali obcokrajowcy, którzy chcą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego powinni zgłosić się do NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 z zaświadczeniem o studiowaniu i podpisać odpowiednią umowę, zgodnie, z którą, będą zobowiązani opłacać miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 47zł.

  
Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz oświadczenie