Wyjaśnienia dotyczące sposobu deklarowania zajęć z języka obcego

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Wymagania programowe
  3. Przed egzaminem B2
  4. Po egzaminie B2
  5. Oznaczenie poziomu języka

Wprowadzenie

 

W kolejnych artykułach przedstawiono wyjaśnienia dotyczące sposobu deklarowania zajęć z języka obcego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim.

  1. Przypomnienie wymagań programowych w zakresie języków obcych
  2. Sposób deklarowania języka obcego przed zaliczeniem egzaminem B2
  3. Sposób deklarowania języka obcego po zaliczeniu egzaminie B2
  4. Oznaczenie poziomu znajomości języka