Deklarowanie języka obcego przed egzaminem B2

Spis artykułów

  1. Streszczenie
  2. Wymagania programowe
  3. Przed egzaminem B2
  4. Po egzaminie B2
  5. Oznaczenie poziomu języka

Deklarowanie języka obcego przed zaliczeniem egzaminu B2

 

W pierwszym semestrze studiów studenci rozwiązują – w terminie podanym przez Studium Języków Obcych (SJO) – test on-line, na podstawie którego zostają przydzieleni do grup zajęciowych o wstępnym poziomie B1 lub B2.

Grupy o wstępnym poziomie B1

Grupy o wstępnym poziomie B1 deklarują 180 godzin zajęć lektoratu przed egzaminem B2 (3 semestry zajęć po 60 godzin w semestrze).

Przykładowo, dla tych grup deklarowanie języka angielskiego wygląda następująco:

Kod przedmiotu Punkty ECTS Punkty JO-E Nazwa przedmiotu Uwagi
103B-xxxxx-ISP-JA-1 4 Język angielski 1 - poziom B1 Semestr 2
103B-xxxxx-ISP-JA-2 4 Język angielski 2 - poziom B2 Semestr 3
103B-xxxxx-ISP-JA-3 4 Język angielski 3 - poziom B2 Semestr 4
6420-00000-0SA-0999 1 Język angielski, poziom B2 - Egzamin Semestr 4
(nie później niż semestr 6)

 

Grupy o wstępnym poziomie B2

Grupy o wstępnym poziomie B2 deklarują 120 godzin zajęć lektoratu przed egzaminem B2 (2 semestry zajęć po 60 godzin w semestrze)

Przykładowo, dla tych grup deklarowanie języka angielskiego wygląda następująco:

Kod przedmiotu Punkty ECTS Punkty JO-E Nazwa przedmiotu Uwagi
103B-xxxxx-ISP-JA-1 4 Język angielski 1 - poziom B1 Semestr 2
103B-xxxxx-ISP-JA-2 4 Język angielski 2 - poziom B2 Semestr 3
6420-00000-0SA-0999 1 Język angielski, poziom B2 - Egzamin Semestr 3 
(nie później niż semestr 6)

Uwaga

  • Zalecany jest język angielski, ale można też wybrać inny język.
  • Egzamin B2 można zdawać na dowolnym semestrze studiów (aż do 6 semestru włącznie), ale po skończeniu podręcznika na poziomie B2, bez zdanego egzaminu B2 nie można zapisać się na żaden lektorat tematyczny z tego języka ani zadeklarować drugiego języka na poziomie A.
  • W przypadku zdania egzaminu B2, lub jego uznania, przed zaliczeniem wymaganych 12 punktów ECTS z grupy języków obcych, brakujące punkty ECTS należy zaliczyć z innych języków lub z tego samego języka, ale z przedmiotów na wyższym poziomie zaawansowania.
  • Na lektoraty przed egzaminem B2, czy to języka angielskiego, czy też innego języka obcego, należy zapisywać się wyłącznie przez stronę SJO w wyznaczonym przez SJO terminie, a lista tak zapisanych studentów jest następnie przekazywana do systemu USOS. Zapis dokonany w ten sposób jest równoznaczny z deklaracją odpowiedniego przedmiotu, np. 103B-xxxxx-ISP-JA-1, w systemie USOS i skutkuje umieszczeniem tego przedmiotu w deklaracji studenta.
  • Na egzamin B2 też należy zapisywać się wyłącznie przez stronę SJO w wyznaczonym przez SJO terminie, a lista tak zapisanych studentów jest następnie przekazywana do systemu USOS. Zapis na egzamin B2 dokonany w ten sposób jest równoznaczny z deklaracją odpowiedniego przedmiotu, np. 6420-00000-0SA-0999, w systemie USOS i skutkuje umieszczeniem tego przedmiotu w deklaracji studenta.