Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim 2020/2021

Erasmus_plus

 

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na wolne miejsca w roku akademickim 2020/2021 i dotyczy semestru letniego 2020/2021 (2021L).

Wniosek o wyjazd można wypełnić w portalu USOS-web w dniach od 15 października do 1 listopada 2020.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie – kto pierwszy ten lepszy – tzn. o przyznaniu wyjazdu decyduje kolejność dostarczenia pocztą elektroniczną (e-mail) wydrukowanego i podpisanego wniosku do Biura Współpracy Międzynarodowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  (A.Stelmaszczyk@elka.pw.edu.pl). Uwaga. Wniosek może być niepodpisany jeżeli zostanie wysłany przez studenta z uczelnianej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 PW.

Pełny harmonogram rekrutacji jest przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w semestrze letnim 2020/2021 (2021L)

Lp. Działanie Termin
1 Przyjmowanie zgłoszeń  15 października - 1 listopada 2020
2 Weryfikacja zgłoszeń  2 listopada 2020
3 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  2 - 8 listopada 2020
4 Przygotowanie przez studentów dokumentów wyjazdowych, ewentualne roszady i przesunięcia  9 - 15 listopada 2020
5 Ogłoszenie wyników  16 listopada 2020

Uwaga!

  1. Rekrutacja dotyczy tylko tych uczelni, gdzie nie został jeszcze wypełniony limit miejsc w roku akademickim 2020/2021.
  2. Przed wybraniem uczelni zagranicznej, należy dodatkowo upewnić się (czytając informacje dostępne na stronach internetowych tej uczelni), czy dana uczelnia jeszcze akceptuje zgłoszenia na semestr letni 2020/2021. 
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć pocztą elektroniczną (e-mail) w terminie do 2 listopada 2020, do godz. 15.00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (A.Stelmaszczyk@elka.pw.edu.pl). Uwaga. Wniosek może być niepodpisany jeżeli zostanie wysłany przez studenta z uczelnianej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 PW.

Prosimy studentów o składanie zgłoszeń niezwłocznie po ich wypełnieniu, co ułatwi terminowe zgłoszenie studentów w uczelniach partnerskich, bo – w większości uczelni – termin akceptacji kandydatów upływa w dniu 15 listopada 2020. 

Dodatkowe informacje

  • Film instruktażowy, umieszczony na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokazuje jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

  • Informacje na temat programu Erasmus+ są umieszczone w witrynie Wydziału pod adresem:

WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Erasmus+

  • Informacje, które były prezentowane na spotkaniu informacyjnym w dniu 10 marca 2020, dotyczą wyjazdów w roku akademickim 2020/2021: 

Materiały ze spotkania informacyjnego 10 marca 2020 »