Bilateral Agreements in the Academic Year 2020/2021

Spis artykułów

 1. Umowy dwustronne
 2. 2020/2021
 3. 2019/2020
 4. 2018/2019
 5. 2017/2018
 6. 2016/2017
 7. 2015/2016
 8. 2014/2015
 9. 2013/2014
 10. 2012/2013
 11. 2011/2012
 12. 2010/2011
 13. 2009/2010
 14. 2008/2009
 15. 2007/2008
 16. 2006/2007
 17. 2005/2006
 18. 2004/2005

 

The List of Bilateral Agreements in the Academic Year 2020/2021

 

Bilateral Agreements in the 
 Academic Year 2020/2021
Statistics
Different countries 26
Different universities 115
 
Total number of places 275

 

The list of Bilateral Agreements, provided in the following table, includes only those that was valid in the Academic Year 2020/2021.

 
Uwaga

W kolumnie  „Department / Programme” jest informacja nt. zakresu umowy, którą należy traktować jedynie jako wskazówkę, gdyż w większości przypadków uczelnie partnerskie oferują przedmioty odpowiednie dla każdego programu studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

W kolumnie „Students.Per.level” znajduje się informacja o stopniu studiów (U-Undergraduate, P-Postgraduate, D-Doctorate) oraz o liczbie miejsc dostępnych dla studentów danego stopnia studiów, np.:

 • U2 oznacza dwa miejsca dla studentów studiów pierwszego stopnia (U-Undergraduate)
 • UP2 oznacza dwa miejsca, wszystko jedno czy dla studentów studiów pierwszego stopnia (U-Undergraduate), czy dla  studentów studiów drugiego stopnia (P-Postgraduate), czy po jednym z każdego stopnia
 • UPD2 oznacza dwa miejsca, wszystko jedno czy dla studentów studiów pierwszego stopnia (U-Undergraduate), czy dla  studentów studiów drugiego stopnia (P-Postgraduate), czy też dla studentów studiów doktoranckich (D-Doctorate), lub dla dowolnej kombinacji studentów tych trzech stopni
 • P2, D1 oznacza dwa miejsca dla  studentów studiów drugiego stopnia (P-Postgraduate) oraz jedno miejsce dla studentów studiów doktoranckich (D-Doctorate) i nie można zamieniać tych miejsc

W kolumnie „Languages” znajduje się informacja o zaleceniach dot. znajomości języka, np.

 • EN:B2 oznacza zalecenie znajomości języka angielskiego (EN) na poziomie B2
 • DE, EN:B1 oznacza zalecenie znajomości języka niemieckiego (DE) na dowolnym poziomie oraz zalecenie znajomości języka angielskiego (EN) na poziomie B1
 • DE(U), EN(P):B1 oznacza zalecenie znajomości języka niemieckiego (DE) na dowolnym poziomie dla studentów studiów pierwszego stopnia (U) oraz zalecenie znajomości języka angielskiego (EN) na poziomie B1 dla studentów studiów drugiego stopnia (P)

W kolumnie „Contact.Person” znajduje się informacja o opiekunie danej oferty, ale uwaga:

 • nazwisko D.Turlej oznacza, że umowa nie ma szczególnego statusu i przy kwalifikacji na ten wyjazd stosują się ogólne zasady, jednakowe dla wszystkich studentów
 • nazwisko inne niż D.Turlej oznacza, że opinia opiekuna tej oferty popierająca starania studenta o wyjazd gwarantuje mu przyznanie tego konkretnego wyjazdu
 
No Country University Department / Programme Code Valid.From Valid.To Yearly Per.Student Students.
Per.Level
Languages Contact.Person
1 A Österreich Fachhochschule Salzburg Informatics and Computer Science SALZBUR06 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 EN:B2 Dr.D.Turlej
2 A Österreich Fachhochschule St. Pölten Informatics and Computer Science, Electronics, Automation and Telecommunication ST-POLT03 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 DE, EN:B1 Dr.D.Turlej
3 A Österreich Universität Wien Informatics and Computer Science WIEN01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 DE:B2 Dr.D.Turlej
4 A Österreich Technische Universität Wien Electronics and Automation WIEN02 from_2017 to_2021 _2_students _10_months UP2 DE, EN:B1 Dr.D.Turlej
 
5 B België Katholieke Universiteit Leuven Electrical Engineering, Nanotechnology, Computer Science, Biomedical Engineering LEUVEN01 from_2014 to_2021 _6_students _6_months P6 EN:B2 Dr.A.Lewandowski
 
6 CH Schweiz Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Information and Communications Technology, Electronics and Automation LAUSANN06 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2   Prof.W.Kuzmicz
 
7 CZ Česká republika České Vysoké Učení Technické v Praze Information and Communications Technology PRAHA10 from_2017 to_2020 _2_students _5_months UP2 CZ, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
8 D Deutschland Aachen University Information and Communications Technology, Electronics and Automation AACHEN01 from_2014 to_2021 _3_students _6_months P2,D1 DE, EN:B1 Dr.D.Turlej
9 D Deutschland Technischen Universität Berlin Information and Communications Technology, Electronics and Automation BERLIN02 from_2014 to_2021 _2_students _9_months UP2 DE:A2 Dr.D.Turlej
10 D Deutschland Humboldt Universität zu Berlin Computer Science BERLIN13 from_2018 to_2021 _1_student _10_months UP1 D:B2 Dr.D.Turlej
11 D Deutschland Clausthal University of Technology Information and Communications Technology, Electronics and Automation CLAUSTH01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UPD2 DE, EN:B2 Dr.D.Turlej
12 D Deutschland Brandenburgische Technische Universitat Cottbus Information and Communications Technology COTTBUS03 from_2014 to_2021 _2_students _12_months U2 DE, EN:B1 Prof.W.Kuzmicz
13 D Deutschland Technische Universitat Darmstadt Information and Communications Technology DARMSTA01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 DE:B1 Dr.D.Turlej
14 D Deutschland Technische Universität Dresden Information and Communications Technology, Electronics and Automation DRESDEN02 from_2009 to_2021 _1_student _12_months UP1 DE(U), EN(P):B1 Dr.D.Turlej
15 D Deutschland Universität Duisburg Essen Information and Communications Technologies, Electronics and Automation ESSEN04 from_2018 to_2021 _2_students _5_months UP2 DE:B2, EN:B1 Dr.D.Turlej
16 D Deutschland Frankfurt University of Applied Sciences Information and Communications Technology FRANKFU04 from_2017 to_2021 _2_students _6_months U2 EN:B2, GE:B2 Dr.D.Turlej
17 D Deutschland Technische Universitat Hamburg-Harburg Electronics and Automation HAMBURG03 from_2012 to_2021 _2_students _10_months UP2 to be checked Dr.D.Turlej
18 D Deutschland Karlsruher Institut fur Technologie Information and Communications Technology KARLSRU01 from_2009 to_2021 _1_student _10_months UP1 DE:A2, EN:B1 Dr.D.Turlej
19 D Deutschland Universitat Koblenz-Landau Information and Communications Technology, Electronics and Automation, Medical Diagnostic and Treatment Technology KOBLENZ02 from_2014 to_2021 _2_students _6_months UP2 DE:B1, EN:B1 Dr.D.Turlej
20 D Deutschland Hochschule fr Telekommunikation Leipzig Electronics and Automation, Information and Communications Technology LEIPZIG10 from_2014 to_2021 _2_students _9_months UP2 to be checked Dr.D.Turlej
21 D Deutschland Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Information and Communications Technology, Electronics and Automation ST-AUGU02 from_2010 to_2021 _2_students _6_months U2 DE Dr.D.Turlej
 
22 DK Danmark Syddansk Universitet Information and Communications Technologies, Electronics and Automation ODENSE01 from_2019 to_2021 _1_student _10_months U1 DK,EN:C1 Dr.D.Turlej
 
23 E España Universidad de Alcala Information and Communications Technology, Electronics and Automation ALCAL-H01 from_2016 to_2021 _4_students _6_months UPD4 ES:B1 Dr.D.Turlej
24 E España Universidad Católica Santa Teresa de Jesus de Avila Information and Communications Technology AVILA01 from_2011 to_2021 _2_students _10_months U2 ES: B1 Dr.D.Turlej
25 E España Universitat Politecnica de Catalunya Electronics and Automation BARCELO03.EET from_2012 to_2021 _4_students _5_months U4 CAT, ES, EN (thesis, limited number of courses): B2 Dr.J.Dusza
26 E España UPC.ETS d'Enginyeria de Telecomunicacio Electronics and Automation, Telecommunications BARCELO03.ETSET from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 ES:B1-B2, EN:B1-B2 Dr.D.Turlej
27 E España UPC.Facultat d'Informatica de Barcelona Information and Communications Technology BARCELO03.FIB from_2010 to_2021 _2_students _10_months UP2 CAT, ES, EN:B1 Dr.J.Dusza
28 E España Universitat Ramon Llull Informatics and Computer Science BARCELO16 from_2010 to_2021 _2_students _10_months U2 ES, CAT: B1 Dr.S.Jankowski
29 E España Universidad de Deusto Electronic Engineering, Computing BILBAO02 from_2008 to_2021 _4_students _5_months U4 ES, EN: B1 Dr.J.Dusza
30 E España Universidad de Cadiz Electronic Engineering, Telecommunications CADIZ01 from_2014 to_2021 _3_students _5_months U3 ES:B1 Dr.D.Turlej
31 E España Universidad de Castilla-La Mancha Information and Communications Technology CIUDAR01 from_2009 to_2021 _2_students _9_months UP2 ES, EN:B1 Dr.D.Turlej
32 E España Universidad Miguel Hernandez de Elche Information and Communications Technology, Electronics and Automation ELCHE01 from_2012 to_2021 _2_students _9_months UP2 ES:A2, EN:B1 Dr.D.Turlej
33 E España Universidad de Granada Informatics, Computer Science, Telecommunications GRANADA01 from_2016 to_2021 _4_students _9_months U4 ES:B1 Dr.D.Turlej
34 E España Universidad de Jaen Database and Network Design, Electronics and Automation JAEN01 from_2015 to_2021 _2_students _9_months UP2 ES, EN:B1 Dr.D.Turlej
35 E España Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Information and Communications Technology, Electronics and Automation LAS-PAL01 from_2014 to_2021 _4_students _9_months U4 to be checked Dr.J.Dusza
36 E España Universidad de Leon Information and Communications Technology LEON01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 ES, EN:B1 Dr.J.Dusza
37 E España Universidad Complutense de Madrid Electronics and Automation MADRID03 from_2014 to_2021 _2_students _9_months U2 ES:B1 Dr.D.Turlej
38 E España Universitat Politecnica de Madrid Information and Communications Technology, Electronics and Automation MADRID05.ETSIT from_2014 to_2021 _4_students _12_months UP4 ES:A2 Dr.J.Dusza
39 E España UPM.Facultad de Informatica Information and Communications Technology MADRID05.FI from_2014 to_2021 _2_students _12_months UP2 ES:B1 Dr.D.Turlej
40 E España Universidad Carlos III de Madrid Information and Communications Technology, Electronics and Automation MADRID14 from_2014 to_2021 _4_students _5_months UP4 ES, EN:B2 Dr.D.Turlej
41 E España Universidad de Málaga Informatics, Computer Science MALAGA01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 ES, EN:B1 Dr.D.Turlej
42 E España Mondragon Unibertsitatea Electronic Engineering, Telecommunications MONDRAG01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UPD2 ES, EN:B2 Dr.D.Turlej
43 E España Universidad Publica de Navarra Information and Communications Technology, Electronics and Automation PAMPLON02 from_2014 to_2021 _2_students _12_months UPD2 ES, EN:B1 Prof.P.Szczepanski
44 E España Universitat de Valencia Computer Science, Electronics and Automation VALENCI01 from_2014 to_2021 _5_students _10_months U5 ES Dr.J.Dusza
45 E España Universidad Politecnica de Valencia ETSI Informatica Computer Science VALENCI02.ETSII from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 ES(U, P), EN(U):B1 Dr.J.Dusza
46 E España Universidad Politecnica de Valencia ETSI Telecomunicacion Electronic Engineering, Telecommunications, Electronics and Automation VALENCI02.ETSIT from_2014 to_2021 _2_students _6_months UP2 ES, EN (some courses):A2 Dr.J.Dusza
47 E España Universidad de Valladolid Information and Communications Technology, Electronics and Automation VALLADO01 from_2014 to_2021 _2_students _5_months UP2 ES:B1 Dr.J.Dusza
 
48 EE Eesti Tallinn University of Technology Information and Communications Technology, Electronics and Automation, Medical Diagnostic and Treatment Technology TALLINN04 from_2014 to_2021 _3_students _5_months UP3 EN:B2 Dr.D.Turlej
 
49 F France École d'Ingénieurs en informatique et prévention des risques - ESAIP Information and Communications Technologies ANJOU02 from_2017 to_2021 _10_students _6_months UP10 FR,EN:B2 Dr.D.Turlej
50 F France Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard Information and Communications Technology, Electronics and Automation BELFORT06 from_2016 to_2021 _3_students _10_months UP3 FR, EN:B1 Dr.D.Turlej
51 F France Universite Clermont Auvergne Information and Communications Technology, Electronics and Automation CLERMON48 from_2017 to_2021 _2_students _5_months UP2 FR, EN:B2 Dr.D.Turlej
52 F France Grenoble Institute of Technology Information and Communications Technology, Electronics and Automation GRENOBL22 from_2014 to_2021 _4_students _10_months U4 FR, EN:B1 Dr.D.Turlej
53 F France Institut National des Sciences Appliquees de Lyon Information and Communications Technology, Electronics and Automation LYON12 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 FR, EN:B1 Dr.E.Piatkowska.Janko
54 F France Universite de Lorraine Electronics and Automation NANCY43 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UPD2 FR, EN:B1 Dr.D.Turlej
55 F France Université de Nantes Electronics and Automation, Information and Communications Technology NANTES01 from_2014 to_2021 _2_students _6_months UP2 FR:B1 Dr.D.Turlej
56 F France Ecole Centrale de Nantes Information and Communications Technology, Electronics and Automation NANTES07 from_2014 to_2021 _4_students _5_months PD4 FR, EN:A2 Prof.C.Zielinski
57 F France ESIEE PARIS Electronics and Automation, Information and Communications Technology NOISY02 from_2014 to_2021 _2_students _5_months UP2 FR, EN:B1 Dr.D.Turlej
58 F France Ecole d'ingénieurs des technologies de l'information et du management - EFREI Information and Communications Technology PARIS066 from_2014 to_2021 _2_students _9_months UP2 FR, EN:B1/B2 Dr.D.Turlej
59 F France ENSTA ParisTech Information and Communications Technology PARIS080 from_2014 to_2021 _2_students _12_months P2 FR:B1 Dr.D.Turlej
60 F France Telecom ParisTech Information and Communications Technology, Electronics and Automation PARIS083 from_2014 to_2021 _2_students _10_months PD2 F:A2, EN:TOEFL:550, IELTS:5.5, TOEIC:750 Dr.D.Turlej
61 F France Ecole Centrale d'Electronique Information and Communications Technology, Electronics and Automation PARIS222 from_2014 to_2021 _4_students _10_months UP4 FR:B1, EN:B2 Dr.D.Turlej
62 F France Université de Rennes Electronics and Automation RENNES01 from_2014 to_2021 _2_students _6_months U2 FR:B1 Dr.D.Turlej
63 F France EPF Graduate School of Engineering Information and Communications Technology, Electronics and Automation SCEAUX01 from_2014 to_2021 _3_students _10_months UP3 FR:B1, EN:B2 Dr.D.Turlej
64 F France Institut National Polytechnique de Toulouse Electronic Engineering and Telecommunications TOULOUS28 from_2014 to_2021 _2_students _6_months P1,D1 FR:B1 Dr.D.Turlej
 
65 G Ελλάδα National Technical University of Athens Information and Communications Technology ATHINE02 from_2016 to_2021 _2_students _6_months UPD2 GR, EN:B1 Dr.D.Turlej
66 G Ελλάδα Polytechnic Kritis Information and Communications Technology KRITIS09 from_2017 to_2021 _2_students _6_months PD2 GR, EN:B2 Dr.D.Turlej
67 G Ελλάδα Aristotle University of Thessaloniki Information and Communications Technology, Electronics and Automation THESSAL01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UPD2 GR, EN:B2 Dr.W.Pleskacz
 
68 HR Hrvatska University of Zagreb Electronic Engineering, Telecommunications, Informatics, Computer Science ZAGREB01 from_2014 to_2021 _4_students _6_months UPD4 HR, EN:B2 Dr.D.Turlej
69 HR Hrvatska Polytechnic of Zagreb Electronics and Automation, Computer Science ZAGREB05 from_2014 to_2020 _4_students _6_months UP4 HR, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
70 HU Magyarország Budapest University of Technology and Economics Information and Communications Technology, Electronics and Automation, Medical Diagnostic and Treatment Technology BUDAPES02 from_2014 to_2021 _2_students _5_months UPD2 HU, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
71 I Italia Universita degli Studi del Sannio, Benevento Electronics and Automation BENEVEN02 from_2014 to_2020 _2_students _6_months UPD2 IT, EN:B1 Dr.A.Platonow
72 I Italia Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna Information and Communications Technology BOLOGNA01 from_2018 to_2021 _3_students _6_months UP3 IT:A2, EN:B1 Dr.D.Turlej
73 I Italia Universita degli Studi di Catania Electronics and Automation CATANIA01 from_2014 to_2021 _2_students _9_months UP2 IT:A2 Dr.S.Jankowski
74 I Italia Universita degli studi di Genova Data Base and Network Design and Administration GENOVA01 from_2016 to_2021 _3_students _9_months P2,D1 IT:B1, EN:B1 Prof.K.Malinowski
75 I Italia Universita degli Studi di Messina Information and Communications Technology, Electronics and Automation MESSINA01.ET from_2014 to_2021 _1_student _6_months U1 IT:B1 Dr.D.Turlej
76 I Italia Universita degli Studi di Messina Information and Communications Technology, Computer Science MESSINA01.IN from_2014 to_2021 _4_students _6_months U2,P2 EN:B1 Dr.D.Turlej
77 I Italia Politecnico di Milano Electronic Engineering, Telecommunications MILANO02 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 IT:B1, EN:B2 Dr.D.Turlej
78 I Italia Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia Information and Communications Technology, Electronics and Automation MODENA01 from_2014 to_2021 _2_students _5_months U2 IT, EN:B1 Dr.D.Turlej
79 I Italia Universita degli Studi di Parma Information and Communications Technology PARMA01 from_2019 to_2021 _2_students _6_months UPD2 EN:B1 Dr.D.Turlej
80 I Italia Universita degli Studi di Roma - La Sapienza Electronics and Automation ROMA01 from_2014 to_2021 _1_student _6_months P1 IT, EN:B1 Dr.S.Jankowski
81 I Italia Universita degli Studi di Roma - Tor Vergata Information and Communications Technology, Electronics and Automation ROMA02 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UP2 IT, EN:B1 Dr.D.Turlej
82 I Italia Universita Campus Bio-Medico di Roma Information and Communications Technology, Electronics and Automation, Medical Diagnostic and Treatment Technology ROMA14 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 IT, EN:B1 Dr.D.Turlej
 
83 LT Lietuva Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Electronics and Automation VILNIUS02 from_2014 to_2020 _1_student _5_months U1 LT, EN:B2 Dr.D.Turlej
84 LT Lietuva Vilniaus kolegija Information and Communications Technology, Electronics and Automation VILNIUS10 from_2014 to_2021 _4_students _5_months U4 LT, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
85 LUX Lëtzebuerg Universite du Luxembourg Information and Communications Technology LUX-VIL01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months P2 FR:B1, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
86 LV Latvija Liepājas Universitāte Information and Communications Technologies LIEPAJA01 from_2018 to_2021 _2_students _5_months UP2 LV,EN:B1 Dr.D.Turlej
 
87 N Norge Norwegian University of Science and Technology Information and Communication Technologies TRONDHE01 from_2018 to_2021 _2_students _10_months UP2 EN:B2 Dr.D.Turlej
 
88 NL Nederland Technische Universiteit Delft Information and Communications Technology, Electronics and Automation DELFT01 from_2014 to_2021 _3_students _5_months P3 NL, EN:C1 Dr.D.Turlej
89 NL Nederland Fontys University of Applied Sciences Computing, Electronics and Automation EINDHOV03 from_2014 to_2021 _2_students _5_months U2 EN:B1 Dr.D.Turlej
90 NL Nederland Technische Universiteit Eindhoven Electronics and Automation EINDHOV17 from_2016 to_2021 _4_students _10_months P2,D2 EN:C1 Prof.W.Kuzmicz
91 NL Nederland Universiteit Twente Biomedical Engineering, Computer Science, Electronic Engineering ENSCHED01 from_2014 to_2021 _5_students _5_months UP5 IELTS:6, TOEFL:80, TOEIC:790 Dr.D.Turlej
 
92 P Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Information and Communications Technology, Electronics and Automation LISBOA05 from_2019 to_2021 _2_students _5_months UPD2 EN:B1 Dr.D.Turlej
93 P Portugal Tecnico Lisboa Universidade de Lisboa Information and Communications Technology, Electronics and Automation LISBOA109 from_2014 to_2021 _3_students _6_months P3 PT(U), EN(P):B2 Dr.D.Turlej
94 P Portugal Universidade Lusiada-Lisboa Information and Communications Technology, Electronics and Automation LISBOA12 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 PT:A1 Dr.D.Turlej
95 P Portugal Instituto Politecnico de Viana do Castelo Electronics and Automation, Information and Communications Technology VIANADO01 from_2014 to_2021 _4_students _10_months U4 PT, EN:B1 Dr.D.Turlej
 
96 RO România Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Information and Communications Technology, Electronics and Automation CLUJNA05 from_2014 to_2021 _4_students _5_months U4 EN:B1 Dr.D.Turlej
 
97 S Sverige Mälardalens högskola Electronics and Automation, Computer Science VASTERA01 from_2014 to_2021 _2_students _5_months U2 S, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
98 SF Suomi Helsinki Metroplia University of Applied Sciebces Information and Communications Technology, Engineering SF HELSINK41 from_2014 to_2021 _2_students _5_months U2 FIN, EN:B2 Dr.D.Turlej
99 SF Suomi Tampereen ammattikorkeakoulu Electronics and Automation TAMPERE06 from_2018 to_2021 _1_student _5_months U1 FI, EN:B2 Dr.D.Turlej
 
100 SI Slovinsko University of Ljubljana Information and Communications Technology LJUBLJA01 from_2014 to_2021 _2_students _6_months UPD2 SI, EN:B2 Dr.D.Turlej
101 SI Slovinsko University of Maribor Information and Communications Technology, Electronics and Automation MARIBOR01 from_2014 to_2021 _2_students _6_months UP2 EN:B1 Dr.D.Turlej
 
102 SK Slovenská republika Slovak University of Technology in Bratislava Electronic Engineering, Telecommunications BARATISL01 from_2017 to_2021 _2_students _6_months UPD2 EN:B2 Dr.D.Turlej
 
103 TR Türkiye Hacettepe University Information and Communications Technology ANKARA03 from_2014 to_2021 _2_students _6_months U2 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
104 TR Türkiye Pamukkale Universitesi Information and Communications Technology, Electronics and Automation DENIZLI01 from_2014 to_2021 _3_students _10_months UP3 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
105 TR Türkiye Anadolu Üniversitesi Information and Communications Technology, Electronics and Automation ESKISEH01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UPD2 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
106 TR Türkiye Istanbul University Electronic Engineering ISTANBU03 from_2014 to_2021 _2_students _10_months UPD2 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
107 TR Türkiye Marmara University Electronic Engineering, Telecommunications, Computer Science ISTANBU05 from_2014 to_2021 _2_students _10_months   TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
108 TR Türkiye Turkish Air Force Academy Information and Communications Technology, Electronics and Information ISTANBU24 from_2018 to_2021 _1_student _10_months U1 EN:B1 Dr.D.Turlej
109 TR Türkiye Yildiz Teknik Üniversitesi Informatics and Computing ISTANBU07 from_2014 to_2021 _4_students _5_months U2,PD2 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
110 TR Türkiye Yasar University Information and Computer Technologies, Electronics and Automation IZMIR05 from_2014 to_2021 _2_students _5_months UPD2 EN:B1 Dr.D.Turlej
111 TR Türkiye Kocaeli Universitesi Information and Communications Technology, Electronics and Automation KOCAELI02 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
112 TR Türkiye Mugla Universitesi Information and Communications Technology, Electronics and Automation MUGLA01 from_2014 to_2021 _2_students _6_months UPD2 EN:B1 Dr.D.Turlej
113 TR Türkiye Zonguldak Karaelmas University Electronic Engineering, Telecommunications, Computer Science, Biomedical Engineering ZONGULKD01 from_2014 to_2021 _2_students _10_months U2 TR, EN:B1 Dr.D.Turlej
 
114 UK United Kingdom Edge Hill University Computing ORMSKIR01 from_2016 to_2021 _2_students _10_months U2 EN:B2 Dr.D.Turlej
115 UK United Kingdom University of Southampton Computer Science SOUTHAM01 from_2014 to_2021 _1_student _5_months PD1 EN:B2 Dr.D.Turlej