Wymiana międzynarodowa w skrócie

 

Międzynarodowa wymiana studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych obejmuje nie tylko Europę, ale także Amerykę Północną (głównie Kanadę) i Azję (głównie Koreę, Japonię, Chiny i Singapur), jednak największa liczba naszych studentów wyjeżdża na uczelnie europejskie; i z uczelni europejskich przyjeżdża do nas najwięcej studentów.

Wymiana studentów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, oraz krajami stowarzyszonymi, odbywa się w ramach programu Erasmus+, a z uczelniami z innych krajów na podstawie osobno zawieranych umów dwustronnych. Co rok odnawiane są umowy o wymianie studentów z zagranicznymi uczelniami partnerskimi i nawiązywane są nowe kontakty umożliwiające wyjazdy studentów. I tak, w roku akademickim 2016/2017 Wydział prowadził wymianę studentów zgodnie z 97 umowami dwustronnymi z uczelniami z 23 krajów: Austrii, Belgii, Szwajcarii, Chin, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Grecji, Chorwacji, Węgier, Włoch, Korei, Litwy, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Finlandii, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii. Dzięki temu 57 naszych studentów wyjechało w 2016/2017 r. na zagraniczne wyższe uczelnie w celu odbycia tam części studiów.

Odpowiednio zaś, nasz Wydział gości studentów zagranicznych z uczelni partnerskich. I tak, w roku akademickim 2016/2017, przyjęliśmy 107 studentów z 14 krajów: Belgii, Chin, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Grecji, Chorwacji, Włoch, Korei, Portugalii, Słowenii, Tajwanu, Finlandii, Turcji, na semestr lub cały rok studiów.

Zapraszamy wszystkie Uczelnie zagraniczne, z różnych zakątków świata, do nawiązywania z nami współpracy. Jesteśmy otwarci na propozycje, które mogą dotyczyć wymiany zarówno w ciągu roku akademickiego, jak i w czasie wakacji, gdy studenci mają więcej swobody w zakresie dysponowania swoim czasem i mogą swobodnie wybierać zajęcia fakultatywne, które sprawiają im najwięcej przyjemności!

Chodzi o to, by studenci doskonaląc umiejętności zawodowe, jednocześnie otwierali się na sposób życia kolegów z innych krajów; nawiązywali przyjaźnie, które mogą okazać się ważne i owocne dla każdej ze stron i aby uczyli się przy tym różnych zasad współpracy oraz wzajemnej tolerancji.