Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych

Główny Specjalista ds. Administracyjnych
dr inż. Antoni Siennicki
tel. 22 234 5567
pok. 145A
e-mail: a.siennicki@elka.pw.edu.pl