Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Strona WWW Instytutu: http://www.ia.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak
tel: +48 22 234 6190
e-mail: W.Ogryczak@ia.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 523
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW
tel: +48 22 234 7124
e-mail: m.lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 563 
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
doc. dr inż. Tomasz Traczyk
tel: +48 22 234 7750
e-mail: T.Traczyk@ia.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 518
Kier. Działu Administracyjnego 
mgr Beata Woźniak
tel: +48 22 234 7397
e-mail: B.Wozniak@ia.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 521A
Sekretariat Instytutu
mgr inż. Elżbieta Matyjasiak
tel: +48 22 825 0995
tel: +48 22 234 7397
fax: +48 22 825 3719
e-mail: E.Matyjasiak@ia.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 521
Sekretariat Dydaktyczny 
lic. Alicja Trojanowska
tel: +48 22 234 7750
Gmach Elektroniki, pok. 518
e-mail: A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl
Pełnomocnik Kwestora
mgr Dorota Podniesińska
tel: +48 22 234 6096
Gmach Elektroniki, pok. 526
e-mail: D.Podniesinska@elka.pw.edu.pl
Biblioteka Instytutu 
lic. Alicja Trojanowska
tel: +48 22 234 7750 
e-mail: A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 518

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: