Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Strona WWW Instytutu: http://www.ia.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 
tel. +48 22 234 6190
e-mail 
pok. 523
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7124
e-mail M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
pok. 563 
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
 doc. dr inż. Tomasz Traczyk
tel. +48 22 234 7750
e-mail T.Traczyk@ia.pw.edu.pl 
pok. 518
Kier. Działu Administracyjnego 
 mgr Beata Woźniak
tel. +48 22 234 7397
e-mail B.Wozniak@ia.pw.edu.pl 
pok. 521A
Sekretariat Instytutu
 mgr inż. Elżbieta Matyjasiak
tel. +48 22 825 0995
tel. +48 22 234 7397
fax +48 22 825 3719
e-mail E.Matyjasiak@ia.pw.edu.pl 
pok. 521
Sekretariat Dydaktyczny 
 lic. Alicja Trojanowska
tel. +48 22 234 7750 
e-mail A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl
pok. 518
Pełnomocnik Kwestora
 mgr Dorota Podniesińska
tel. +48 22 234 6096
e-mail D.Podniesinska@elka.pw.edu.pl
pok. 526
Biblioteka Instytutu 
 lic. Alicja Trojanowska
tel. +48 22 234 7750 
e-mail A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl
pok. 518

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: