Instytut Informatyki

Strona WWW Instytutu: http://www.ii.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW
tel: +48 22 234 7432
e-mail: j.arabas@ii.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 204
Zastępca Dyrektora ds Naukowych 
 dr hab. inż. Paweł Wawrzyński
tel: +48 22 234 7432
e-mail: P.Wawrzynski@ii.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 204
Zastępca Dyrektora ds Dydaktycznych 
 mgr inż. Rajmund Kożuszek
tel: +48 22 234 7853
e-mail: R.Kozuszek@ii.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 205
Sekretariat Instytutu 
 Bożenna Skalska
 Ewa Sztyber
tel: +48 22 234 7432
fax: +48 22 234 6091
e-mail: sekretariat@ii.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 204
Sekretariat Dydaktyczny
 Wiesława Duszyńska
tel: +48 22 234 7853
fax: +48 22 234 6091
e-mail: W.Duszynska@ii.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 205
Pełnomocnik Kwestora 
 mgr Joanna Konczak
tel/fax: +48 22 825 5818
tel: +48 22 234 7664
e-mail: J.Konczak@ii.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 142
Biblioteka Instytutu
 mgr Krystyna Sosnowska
tel: +48 22 234 7304
Gmach Elektroniki, pok. 138

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: