Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Strona WWW Instytutu: http://www.ire.pw.edu.pl/               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki
tel: +48 22 825 3929
tel: +48 22 234 7233
e-mail: W.Winiecki@ire.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 422 
Zastępca Dyrektora ds Naukowych 
 dr hab. inż. Kajetana Snopek
tel/fax: 22 234 5367
e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 426
Zastępca Dyrektora ds Dydaktycznych 
 doc. dr inż. Jacek Cichocki 
tel: +48 22 234 7829 lub +48 22 234 7635 
tel: +48 22 825 5248
e-mail: J.Cichocki@ire.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 424
Sekretariat Instytutu 
 Anna Tratkiewicz
 Anna Smenda
tel: +48 22 825 3929 
tel: +48 22 234 7233 
fax: +48 22 825 3769 
e-mail: A.Tratkiewicz@ire.pw.edu.pl
e-mail: A.Smenda@ire.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 422
Sekretariat Naukowy
 Anna Noińska
tel/fax: 22 234 5367
e-mail:  A.Noinska@ire.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 426
Sekretariat Dydaktyczny
 mgr Monika Feluś
Izabela Dudek
tel/fax: +48 22 825 5248
tel: +48 22 234 7696
e-mail: i M.Felus@ire.pw.edu.pl
I.Dudek@ire.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Finansowych
 dr inż Piotr Brzeski 
tel: +48 22 234 7742
e-mail: P.Brzeski@ire.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 424 
Pełnomocnik Kwestora 
 Janina Nowak
tel: +48 22 234 7645
tel: +48 22 234 7743
Gmach Elektroniki, pok. 34
Biblioteka Instytutu  Dyżur w poniedziałki w godz. 14:45-15:45 i w czwartki w godz. 14:00-15:00
tel: +48 22 2347627

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: