Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
4. 30.01.2020 12:00
sala 229
mgr inż. Mateusz Żukociński Metoda projektowania filtrów szerokopasmowych z rezonatorami sprzężonymi bezpośrednio dr hab. inż. Adam Abramowicz prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,38 MB)
3. 19.11.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Marek Adamek Rozwój aplikacji logik temporalnych w zastosowaniach informatycznych prof. dr hab. inż. Jan Mulawka, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,87 MB)
2. 05.11.2019 12:00
sala 116
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski Badanie uwarunkowań realizacji w druku strumieniowym wybranych struktur antenowych dla układów pozyskiwania energii dr hab inż. Jerzy Potencki prof uczelni, Politechnika Rzeszowska
Pobierz plik (pdf, 4,45 MB)
1. 05.11.2019 10:00
sala 116
mgr inż. Michał Marzęcki Opracowanie konstrukcji i parametrów technologicznych zintegrowanego detektora punktu rosy możliwego do wykonania w technice druku prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz, Politechnika Warszawska; prom. pom.: dr inż. Grzegorz Tarapata, PW
Pobierz plik (pdf, 7,78 MB)

Zobacz także