Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
24. 16.10.2018 16:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Rafał Krawczyk HPC/HTC based low-latency data processing for impurities in tokamak plasma diagnostics prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Pobierz plik (pdf, 5,13 MB)
23. 16.10.2018 10:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Anna Jusza Badanie i analiza właściwości luminescencyjnych kompozytów polimerowych z nanokryształami aktywowanymi jonami prazeodymu dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 1,70 MB)
22. 19.06.2018 11:00
sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Stanisław Niepostyn Automatyzacja projektowania systemów informatycznych w środowisku BPM z zastosowaniem modelu FBS UML prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski
Pobierz plik (pdf, 8,00 MB)
21. 19.06.2018 09:00
sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Andrzej Wojeński Szybka diagnostyka promieniowania domieszek w plazmie tokamakowej z wykorzystaniem detektora GEM i układów FPGA dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 6,61 MB)
20. 12.06.2018 12:30
sala 229, Gmach Elektroniki
mgr inż. Agnieszka Zagoździńska-Bochenek Identification of Fast Signals from the Upgraded Single Crystal Diamond Detector for the Online Beam Monitoring and Precision Luminosity Measurement for the CMS Experiment at the LHC Accelerator dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 9,41 MB)
19. 12.06.2018 10:30
Audytorium Centralne
mgr inż. Marek Ciepłucha Metodyka weryfikacji funkcjonalnej cyfrowych układów scalonych z wykorzystaniem testów regresyjnych dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 4,20 MB)
18. 05.06.2018 09:30
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż Rafał Romaniuk Kompresja mowy z wykorzystaniem aproksymacji rzadkiej dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 7,22 MB)
17. 29.05.2018 12:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Witold Rzodkiewicz Określenie lokalnych naprężeń mechanicznych w strukturach MOS metodami optycznymi i badanie wpływu tych naprężeń na parametry elektryczne struktur prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski, PW
Pobierz plik (pdf, 3,37 MB)
16. 21.05.2018 13:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Piotr Wiśniewski Metody sterowania dla adaptacyjnego strumieniowania wideo bazujące na estymacji prawdopodobieństwa zatrzymania odtwarzania prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski
Pobierz plik (pdf, 7,24 MB)
15. 10.04.2018 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Mariusz Sepczuk Schemat zarządzania uwierzytelnieniem ze zmiennym poziomem bezpieczeństwa i oceną satysfakcji użytkownika prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, PW
Pobierz plik (pdf, 14,50 MB)
14. 27.03.2018 12:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Andrzeja Taube Opracowanie wybranych elementów konstrukcji tranzystorów HEMT AlGaN/GaN do zastosowań w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 4,86 MB)
13. 13.03.2018 12:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Marek Łatuszko Methods for Solving the View Selection Problem in Data Cubes/ Metody rozwiązywania zadania wyboru widoków w kostkach danych prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, PW
Pobierz plik (pdf, 3,99 MB)
12. 31.01.2018 12:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż Łukasz Maślikowski Zastosowanie techniki MIMO w radarze szumowym do jednoczesnej obserwacji obiektów w wybranym sektorze kątowym prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 4,59 MB)
11. 16.01.2018 10:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Adam Krechowicz Metody zapewnienia spójności danych w dwuwarstwowych skalowanych rozproszonych strukturach danych przy zachowaniu ich wysokiej wydajności dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. Politechniki Świętokrzyskiej
Pobierz plik (pdf, 5,28 MB)
10. 09.01.2018 11:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Bartłomiej Twardowski Algorithms for ranking of Top-N recommendations from implicit user feedback and ephemeral items prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz
Pobierz plik (pdf, 3,15 MB)

Zobacz także