Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
840. 18.09.2019 11:30
Politechnika Wrocławska
mgr. inż. Piotr Lechowicz Algorithms for flow assignment and resource allocation in spectrally-spatially flexible optical networks prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, Politechnika Wrocławska; prom. pom. Róża Goścień, P. Wr.
Pobierz plik (pdf, 73,49 kB)
839. 18.09.2019 11:00
Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr inż. Krzysztof Górski Nieliniowy elektrotermiczny model transformatora impulsowego stosowanego w elektronicznych układach zasilających prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
Pobierz plik (pdf, 309,26 kB)
838. 16.09.2019 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Krzysztof Makles Analiza wpływu kontrolowanej pulsacji łuku na transport ciekłego metalu elektrod rdzeniowych przeznaczonych do napawania utwardzającego dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. Politechniki Częstochowskiej; prom. pom. dr inż. Krzysztof Kudła, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 357,40 kB)
837. 12.09.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Elżbieta Pociask Ocena nowych metod leczenia chorób naczyń wieńcowych serca przy wykorzystaniu dostępnych modalności obrazowania prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 492,70 kB)
836. 06.09.2019 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Marek Kulawiak Przetwarzanie hydroakustycznych i lidarowych danych przestrzennych w celu konstrukcji trójwymiarowych modeli rzeczywistych obiektów dr hab. inż. Zbigniew Lubniewski, prof. Politechniki Gdańskiej; prom. pom. dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. P.Gd.
Pobierz plik (pdf, 272,26 kB)
835. 06.09.2019 10:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Dawid Połap Hybrydowa metoda ekstrakcji i klasyfikacji cech dla systemów człowiek-maszyna (A hybrid method of extraction and classification of features for human-machine interaction systems) dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. Politechniki Śląskiej
Pobierz plik (pdf, 338,49 kB)
834. 03.09.2019 09:30
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Monika Margol Wpływ parametrów procesu przędzenia na strukturę i właściwości przędzy stosowanej do produkcji tkanin filtracyjnych dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 346,70 kB)
833. 12.08.2019 12:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Grzegorz Rybak Techniki metaprogramowania w implementacji algorytmów dla potrzeb monitorowania wybranych procesów przemysłowych prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka; prom. pom.: dr inż. Zbigniew Chaniecki, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 383,33 kB)
832. 01.08.2019 12:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Agnieszka Pawłowska Eksperymentalna analiza zjawisk okresowych w strudze swobodnej (Experimental analysis of periodic phenomena in free jet) prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 335,12 kB)
831. 24.07.2019 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Vibekananda Dutta Real-time human activity prediction for application in service robotics prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 169,41 kB)
830. 23.07.2019 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr Paweł Aleksander Ryszawa A Reconfigurable Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm prof. dr hab. inż. Marian Chudy, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 569,89 kB)
829. 15.07.2019 12:00
Politechnika Częstochowska
mgr Michał Knop Nowa metoda kompresji filmów z zastosowaniem neuronalnego algorytmu kompresji obrazów prof. dr hab. inż. Robert Cierniak, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 335,83 kB)
828. 11.07.2019 11:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Antonina Tretyakova Application of Nature Inspired Algorithms to Maximum Lifetime Coverage Problem in Wireless Sensor Networks prof. dr hab. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobierz plik (pdf, 72,12 kB)
827. 08.07.2019 12:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Mateusz Szumilas Multimodalna metoda oceny sprawności ruchowej kończyn górnych u pacjentów z chorobą Parkinsona prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Politechnika Warszawska; prom. pom.: dr inż. Elżbieta Ślubowska, PW
Pobierz plik (pdf, 247,65 kB)
826. 08.07.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż.Kamil Figiela Optymization of scientific workflow execution in the cloud dr hab. inż. Maciej Malawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; prom. pom Katarzyna Rycerz, AGH
Pobierz plik (pdf, 297,58 kB)

Zobacz także