Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
699. 05.12.2018 16:15
Wydział MIiM Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Jarosław Paszek Inferring genomic duplication events dr hab. Paweł Górecki, WMIM UW
Pobierz plik (pdf, 367,72 kB)
698. 28.11.2018 16:15
Wydział MIiM UW
mgr Radhwan Yousif Al-Jawadi New evolutionary optimization algorithms using similarities and dissimilarities in binary strings prof. Marcin Studniarski, Uniwersytet Łódzki
Pobierz plik (pdf, 114,08 kB)
697. 28.11.2018 10:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Piotr Szałtys Hybrid grid generation for high Reynolds number flows prof. dr hab. inż Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska; promotor pomocniczy: dr inż Jerzy Majewski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 170,31 kB)
696. 27.11.2018 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Adam Blokus Klasyfikacja obrazów na podstawie fragmentów strumienia wideo prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 272,55 kB)
695. 27.11.2018 10:30
Politechnika Koszalińska
mgr inż. Rafał Wojszczyk Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych prof. dr hab. inż. Volodymyr Khadzhynov
Pobierz plik (pdf, 554,05 kB)
694. 26.11.2018 12:00
AGH w Krakowie
mgr inż. Agnieszka Świerkosz Kodowanie informacji dodatkowych w strukturze cyfrowego elektrokardiogramu prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Pobierz plik (pdf, 490,72 kB)
693. 23.11.2018 10:30
Politechnika Rzeszowska
mgr inż. Marcin Grochowina Automatyczne wspomaganie diagnostyki przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Pobierz plik (pdf, 579,44 kB)
692. 21.11.2018 12:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Łukasz Drewniak Charakteryzacja procesów elektronowych w strukturach MIS metodą spektroskopii impedancyjnej oraz niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej na przykładzie struktur z arsenku gala prof. dr hab. Stanisław Kochowski, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 264,94 kB)
691. 16.11.2018 11:15
Politechnika Gdańska
mgr inż. Tatsiana Viarbitska Detekcja błędów wykonania utworów skrzypcowych z zastosowaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 66,94 kB)
690. 08.11.2018 11:00
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr Adam Józefiok Analiza efektywności pracy interakcyjnego systemu informatycznego - porównanie wybranych metod modelowania prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski, Politechnika Śląska w Gliwicach
Pobierz plik (pdf, 1,35 MB)
689. 08.11.2018 09:00
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr Roman Czapla Symulacje losowe geometrycznych obiektów na płaszczyźnie i ich zastosowanie w teorii komórki reprezentatywnej prof. dr hab. Władimir Mitiuszew, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 1,29 MB)
688. 05.11.2018 13:00
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
mgr Magdalena Ryczkowska Opracowanie w modelu PGAS wybranych, równoległych algorytmów grafowych i ich implementacja przy użyciu języka Java prof. dr hab. Piotr Bała, ICM Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 447,59 kB)
687. 30.10.2018 12:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Karol Matusiak Keypoint Matching for Object Detection in 2.5D Images prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 367,27 kB)
686. 30.10.2018 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Katarzyna Barczewska Automatyczne rozpoznawanie gestów na potrzeby wspomagania komunikacji z komputerem osób z porażeniem mózgowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 505,46 kB)
685. 30.10.2018 10:00
Politechnika Opolska
mgr inż. Piotr Dzierwa Zastosowanie algorytmów regulacji wielowymiarowej w problematyce wydajnej pracy sieci komputerowych z przełączaniem pakietów dr hab.inż. Wojciech Hunek, prof. Politechniki Opolskiej
Pobierz plik (pdf, 510,47 kB)

Zobacz także