Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
924. 21.02.2020 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Piotr Szyperski Diagnostic methods based on the analysis of interference images prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska; promotor pomocniczy dr hab. inż. Robert Iskander, PWr
Pobierz plik (pdf, 66,92 kB)
923. 20.02.2020 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
Waldemar Bauer Implementacja układów niecałkowitego rzędu w systemach wbudowanych prof. dr hab. inż Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 364,03 kB)
922. 20.02.2020 09:00
Politechnika Białostocka
mgr inż. Adam Steckiewicz Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych dr hab. inż. Bogusław Buryło, prof. uczelni Politechnika Białostocka
Pobierz plik (pdf, 595,92 kB)
921. 13.02.2020 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Rafał Kaczmarek Kryteria wykrywalności przyklejeń brzegowych w badaniach ultradźwiękowych techniką Phased Array prof. hab. inż. Jacek Słania, Politechnika Częstochowska; prom. pom.: dr inż. Ryszard Krawczyk, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 355,14 kB)
920. 28.01.2020 12:30
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Oskar Wyszyński Evolutionary Algorithm for Particle Trajectories Reconstruction prof. dr hab. Roman Płaneta, Uniwersytet Jagieloński; prom. pom. dr Wiesław Chmielnicki
Pobierz plik (pdf, 223,94 kB)
919. 23.01.2020 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Jerzy Nawrocki Analiza pola naprężeń wybranych niezgodności spawalniczych prof. hab. inż. Jacek Słania, Politechnika Częstochowska; prom. pom.: dr inż. Kwiryn Wojsyk, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 355,14 kB)
918. 17.01.2020 11:00
Inastytut Badań Systemowych PAN
mgr Rafał Latkowski Wnioskowanie z danych z brakującymi wartościami atrybutów prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Inastytut Badań Systemowych PAN
Pobierz plik (pdf, 738,81 kB)
917. 14.01.2020 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Stanisław Kacprzak Spoken language recognition in i-vector space using cluster-based modeling dr hab. inż. Bartosz Ziółko prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza, prom. pomocniczy dr inż. Konrad Kowalczyk
Pobierz plik (pdf, 303,03 kB)
916. 20.12.2019 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Michał Miśkiewicz Functional and transport inequalities and their applications to concentration of measure dr hab. Anna Zatorska-Goldstein, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 377,16 kB)
915. 11.12.2019 12:30
Politechnika Poznańska
mgr inż. Jakub Siast Archtecture and protokols for networks-on-chip implemented in FPGA devices prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 283,80 kB)
914. 05.12.2019 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż.Wojciech Zwonarz Algorytmy wysokiej dokładności śledzenia trajectorii robota przemysłowego prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 486,22 kB)
913. 02.12.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Jakub Porzycki Modelowanie dynamiki tłumów oparte na danych dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza
912. 29.11.2019 09:30
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Artur Maroszek Badanie zależności stopnia uwęglenia karbonizatu od wybranych parametrów torgazu w ślimakowym reaktorze toryfikującym dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. uczelni; dr hab. inż. Monika Zajemska prof. uczelni; Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 386,38 kB)
911. 27.11.2019 13:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż. Mirosław Krystian Wróbel Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrography prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; prom. pom. dr Marcin Lewandowski IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 583,94 kB)
910. 26.11.2019 11:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż. Maciej Wasilewski Adaptative stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitations prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; prom. pom. dr inż. Dominik Pisarski, IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 594,51 kB)

Zobacz także