Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
668. 28.09.2018 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska Wspomagane cyfrowo układy analogowe dla potrzeb hybrydowych detektorów pikselowych promieniowania X dr hab. inż. Grzegorz Deptuch, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 455,66 kB)
667. 25.09.2018 12:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Robert Susik Techniki Kompresji i równoległości bitowej w wybranych problemach wyszukiwania wzorców w tekście dr hab. Szymon Grabowski, prof. nzw. Politechniki Łódzkiej
Pobierz plik (pdf, 354,17 kB)
666. 24.09.2018 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Jarosław Bigorajski Analiza wydajności energetycznej i symulacja funkcjonowania systemów fotowoltaiczno-cieplnych w skali mikro dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 200,62 kB)
665. 24.09.2018 11:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Marek Kochańczyk Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations (Kinetyka układów biochemicznych analizowana za pomocą symulacji numerycznych) prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pobierz plik (pdf, 560,15 kB)
664. 21.09.2018 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Kamila Bartłomiejczyk Algorithms for modeling and simulation analysis of chain-like bodys' motion (Algorytmy modelowania i analiza symulacyjna ruchu ciał o strukturze łańcuchowej) dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. nzw. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 346,35 kB)
663. 17.09.2018 14:00
Politechniki Łódzkiej
mgr Paweł Latosiński Ślizgowe sterowanie dyskretnymi obiektami dynamicznymi z wykorzystaniem predefiniowanych przebiegów zmiennej przełączającej prof. dr hab inż. Andrzej Bartoszewicz, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 376,52 kB)
662. 04.09.2018 11:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Konrad Kamieniecki Fluid-structure interaction modeling of the cochlea macro-mechanics dr hab. inż. Janusz Piechna, prof. nzw Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 203,50 kB)
661. 03.09.2018 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Rafał Bernat Modeling of two-phase flow in the cathode layer of molten carbonate fuel cells dr hab.inż. Jarosław Milewski, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 199,59 kB)
660. 10.07.2018 11:30
Politechnika Koszalińska
mgr inż. Adam Dudek Model Konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. nzw Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pobierz plik (tiff, 25,28 kB)
659. 10.07.2018 09:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Łukasz Sterczewski Signal processing in terahertz and min-infrared spectroscopy with frequency combs prof. dr hab. Edward Piliński, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 73,96 kB)
658. 09.07.2018 12:30
Politechnika Koszalińska
mgr.inż. Marcin Walczak Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM) prof.dr hab. inż. Włodzimierz Janke, Politechnika Koszalińska
Pobierz plik (tiff, 25,80 kB)
657. 09.07.2018 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Krzysztof Czuszyński Rozpoznawanie statycznych i dynamicznych gestów dłoni z zastosowaniem adaptacyjnego czujnika optycznego dr hab. inż. Jacek Rumiński, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 275,46 kB)
656. 06.07.2018 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
ppłk. dr hab. inż. Piotr Knysak Metoda laserowej transmisji danych z zastosowaniem ciekłokrystalicznego modulatora współczynnika odbicia prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (tiff, 26,99 kB)
655. 04.07.2018 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż.Jan Macioszczyk Generatory zimniej plazmy atmosferycznej wykonane w technologii LTCC prof. dr hab. inż. Leszczek Golonka, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 32,71 kB)
654. 03.07.2018 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Maciej Szczodrak Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej z zastosowaniem gridu superkomputerowego prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 273,99 kB)

Zobacz także