Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
614. 22.05.2018 12:15
ul. Polanka 3, PP
mgr inż. Tomasz Kossowski Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do ciągłej, nieinwazyjnej oceny stężenia substancji chemicznych w organizmie prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 240,20 kB)
613. 23.04.2018 12:00
Instytut Podstawowych problemów Techniki, PAN
mgr inż. Paweł Jarzębski Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonych prof. dr hab. inz. Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 553,52 kB)
612. 16.04.2018 14:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Michał Jakub Wroński Zastosowanie ciał rozszerzonych i specjalnych postaci krzywych eliptycznych w celu przyspieszenia obliczania krotności punktu na krzywej eliptycznej dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. WAT - WCY Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 581,85 kB)
611. 12.04.2018 12:00
Biblioteka Techniczna Politechniki Poznańskiej
mgr inż. Tomasz Żok Algorithmic Aspects of RNA Structure Similarity Anaysis prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 513,14 kB)
610. 11.04.2018 11:15
Politechnika Wrocławska, budynek C
mgr inż. Kornelia Indykiewicz Zastosowanie litografii elektronowej do wytwarzania tranzystora AlGaN/GaN HEMT prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 137,09 kB)
609. 09.04.2018 14:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN
mgr inż. Filip Krużel Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesów masowo wielordzeniowych dr hab. inż. Krzysztof Banaś, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 555,07 kB)
608. 09.04.2018 12:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN
mgr inż. Kazimierz Michalik Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonych dr hab. Krzysztof Banaś, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 556,19 kB)
607. 29.03.2018 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Krzysztof Kóska Nieizolowany, wielopoziomowy przekształtnik modułowy DC/DC typu YY prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 484,34 kB)
606. 28.03.2018 12:30
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Marcin Majak Metaklasyfikator bayesowski: modele, badania eksperymentalne i przykłady zastosowań prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński, Politech. Wrocławska; prom. pomocn. dr inż. Andrzej Żołnierek, Politech. Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 69,32 kB)
605. 27.03.2018 10:30
Centrum Informatyki D17, AGH
mgr inż. Krzysztof Zaraska Detektor sygnałów elektrycznych autonomicznego układu nerwowego przewodu pokarmowego prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH
Pobierz plik (pdf, 312,87 kB)
604. 22.03.2018 14:30
Uniwersytet Warszawski
mgr Katarzyna Mazowiecka Singularities of Harmonic and Biharmonic Maps into Compact Manifolds prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Pobierz plik (pdf, 136,10 kB)
603. 19.03.2018 13:00
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Małgorzata Kardyńska Wybrane metody analizy wrażliwościowej w zastosowaniu do badania modeli szlaków sygnałowych dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. Politechniki Śląskiej
Pobierz plik (pdf, 1,24 MB)
602. 13.03.2018 12:30
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Marzena Dołbniak Modelowanie i analiza wypływu procesów wewnątrzkomórkowych na dynamikę heterogenicznej populacji komórek dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. Politechniki Śląskiej
Pobierz plik (pdf, 1,22 MB)
601. 02.03.2018 11:15
Politechnika Łódzka
mgr Mariusz Owczarek Designe and Optimization of Photonic Systems prof. dr hab. Zbigniew Lisik, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 364,54 kB)
600. 28.02.2018 13:00
Instytut Badań Systemowych PAN
mgr inż. Sebastian Widz Ensembles of Aproximate Decision Reducts in Classification Problems dr hab. Dominik Ślęzak, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 702,43 kB)

Zobacz także