Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
919. 23.01.2020 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Jerzy Nawrocki Analiza pola naprężeń wybranych niezgodności spawalniczych prof. hab. inż. Jacek Słania, Politechnika Częstochowska; prom. pom.: dr inż. Kwiryn Wojsyk, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 355,14 kB)
918. 17.01.2020 11:00
Inastytut Badań Systemowych PAN
mgr Rafał Latkowski Wnioskowanie z danych z brakującymi wartościami atrybutów prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Inastytut Badań Systemowych PAN
Pobierz plik (pdf, 738,81 kB)
917. 14.01.2020 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Stanisław Kacprzak Spoken language recognition in i-vector space using cluster-based modeling dr hab. inż. Bartosz Ziółko prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza, prom. pomocniczy dr inż. Konrad Kowalczyk
Pobierz plik (pdf, 303,03 kB)
916. 20.12.2019 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Michał Miśkiewicz Functional and transport inequalities and their applications to concentration of measure dr hab. Anna Zatorska-Goldstein, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 377,16 kB)
915. 11.12.2019 12:30
Politechnika Poznańska
mgr inż. Jakub Siast Archtecture and protokols for networks-on-chip implemented in FPGA devices prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 283,80 kB)
914. 05.12.2019 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż.Wojciech Zwonarz Algorytmy wysokiej dokładności śledzenia trajectorii robota przemysłowego prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 486,22 kB)
913. 02.12.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Jakub Porzycki Modelowanie dynamiki tłumów oparte na danych dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza
912. 29.11.2019 09:30
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Artur Maroszek Badanie zależności stopnia uwęglenia karbonizatu od wybranych parametrów torgazu w ślimakowym reaktorze toryfikującym dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. uczelni; dr hab. inż. Monika Zajemska prof. uczelni; Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 386,38 kB)
911. 27.11.2019 13:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż. Mirosław Krystian Wróbel Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrography prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; prom. pom. dr Marcin Lewandowski IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 583,94 kB)
910. 26.11.2019 11:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż. Maciej Wasilewski Adaptative stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitations prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; prom. pom. dr inż. Dominik Pisarski, IPPT PAN
Pobierz plik (pdf, 594,51 kB)
909. 21.11.2019 12:15
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Marcin Badurowicz Zintegrowane metody oceny jakości dróg jako społecznościowy system akwizycji danych dr hab. Jerzy Montusiewicz, Politechnika Lubelska
Pobierz plik (pdf, 359,21 kB)
908. 14.11.2019 16:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Aleksandra Jarmolińska Algorithms and models for protein structure analysis prof. dr hab. Anna Gambin, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 369,87 kB)
907. 14.11.2019 14:30
Uniwersytet Warszawski
mgr Marta Strzelecka Estimates for moments of random vectors prof. dr hab. Rafał Latała, Uniwersytet Warszawski; promotor pom. dr Piotr Nayar, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 322,49 kB)
906. 12.11.2019 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Joanna Kosińska Autonomic management of cloud-native applications prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 303,93 kB)
905. 05.11.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Edmund Ciesielka Zarządzanie źródłami rozproszonymi w aspekcie bilansowania handlowego i technicznego. Agregacja źródeł prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 478,01 kB)

Zobacz także