Dokumenty Rady Wydziału

Protokoły z posiedzeń, podjęte uchwały oraz przedstawiane na posiedzeniach materiały są dostępne po zalogowaniu do strony intranetowej w zakładce 'Moja Elka' pod opcją menu 'Dokumenty Rady Wydziału'.