Dokumenty Rady Wydziału

Większość dokumentów Rady Wydziału dostępnych jest po zalogowaniu do strony intranetowej w zakładce 'Moja Elka' pod opcją menu 'Dokumenty Rady Wydziału'.

 

Ze względu na ciągle postępującą biurokratyzację nauki w Polsce oraz jej negatywny wpływ na funkcjonowanie instytucji badawczych, na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 r. Rada Wydziału przyjęła oficjalne stanowisko w tej kwestii.