Dziekańska Komisja ds. Finansowych

Skład Dziekańskiej Komisji ds. Finansowych

(Dziekańska Komisja ds. Finansowych została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 41/2016 z dnia 28 października 2016 r.)

– doc. dr inż. Piotr Brzeski – Przewodniczący Komisji

– dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni – członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński – członek Komisji

– doc. dr inż. Mirosław Słonimski – członek Komisji

– dr inż. Sławomir Szostak – członek Komisji

– dr inż. Piotr Wieczorek – członek Komisji