Komisja Konkursowa ds. przyznawania grantów dziekańskich dla młodych naukowców oraz ds. przyznawania i rozliczania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich

Skład Komisji Konkursowej ds. przyznawania grantów dziekańskich dla młodych naukowców oraz ds. przyznawania i rozliczania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich:

(Komisja Konkursowa ds. przyznawania grantów dziekańskich dla młodych naukowców oraz ds. przyznawania i rozliczania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 17/2016 z dnia 5 września 2016 r.)

– prof dr hab. inż. Piotr Tatjewski – przewodniczący Komisji

– prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – członek Komisji

– dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni – członek Komisji

– dr hab inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni – członek Komisji

– Przedstawiciel doktorantów - według delegacji Wydziałowej Rady Doktorantów