Wydziałowa Komisja Akredytacji Przedmiotów

Skład Wydziałowej Komisji Akredytacji Przedmiotów: 

(Wydziałowa Komisja Akredytacji Przedmiotów została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 46/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.)

– dr hab. inż. Jacek Misiurewicz – Przewodniczący Komisji

– dr hab. inż. Leszek Opalski – członek Komisji

– dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. uczelni – członek Komisji

– dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni – członek Komisji

– dr inż. Tomasz Gambin – członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – członek Komisji

– dr hab. inż. Andrzej Stachurski – członek Komisji

– przedstawiciel Studentów