Wydziałowa Komisja Odbioru Prac Badawczych

Skład Wydziałowej Komisji Odbioru Prac Badawczych: 

(Wydziałowa Komisja Odbioru Prac Badawczych została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 33/2016 z dnia 6 października 2016 r.)

– dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni – przewodniczący Komisji

– dr hab. inż Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni – członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz – członek Komisji

– dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni  – członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Eugeniusz Jaszczyszyn, prof. uczelni – członek Komisji

– dr inż Krzysztof Czuba (ISE) - członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – członek Komisji

 

Ustala się następujące składy instytutowych Komisji Odbioru Prac Badawczych:

 

INSTYTUT SKŁAD KOMISJI
Instytut Automatyki
i Informatyki Stosowanej
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak, prof. uczelni
dr inż. Krzysztof Pieńkosz
dr inż. Marcin Szlenk
Instytyt Informatyki dr inż. Roman Podraza – przewodniczący
dr hab. inż. Illona Bluemke
dr inż. Grzegorz Protaziuk
dr inż. Janusz Rzeszut
Instytut Mikroelektroniki
i Optoelektroniki
dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni – przewodniczący
dr hab. inż. Ryszard Kisiel, prof. uczelni
dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni
dr inż. Piotr Witoński
Instytut Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Jaszczyszyn, prof. uczelni – przewodniczący
dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni
dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni
dr hab. inż. Waldemar Smolik
Instytut Systemów
Elektronicznych
dr inż. Krzysztof Czuba – przewodniczący
dr inż. Arkadiusz Lewandowski
dr inż. Łukasz Małkiewicz
dr inż. Piotr Wieczorek
Instytut Telekomunikacji dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. uczelni – przewodniczący
dr inż. Andrzej Bęben
doc. dr inż. Marek Średniawa
dr inż. Paweł Tomaszewicz