Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich:

(Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.)

– dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni – Przewodniczący Komisji

– dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni – członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński – członek Komisji

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski – członek Komisji

– dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof uczelni – członek Komisji

– członek Rady Doktorantów