Wydziałowa Komisja Stypendialna

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

(Wydziałowa Komisja Stypendialna została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 23/2017 z dnia 5 października 2017 r.)

Prodziekan ds. studenckich dr inż Zbigniew Gajo – Przewodniczący Komisji

– Pracownik Dziekanatu mgr Aneta Libera

– Student Wojciech Niespodziany

– Studentka Kamila Cipior

– Studentka Barbara Laskowska

– Student Maciej Kuźma