Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

(Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 23a/2017 z dnia 5 października 2017 r.)

– dr hab. inż Jarosław Turkiewicz – Przewodniczący Komisji

– mgr inż. Krzysztof Hackiewicz – członek Komisji

– mgr inż. Paweł Mazurek – członek Komisji

– mgr inż. Michał Marzęcki – członek Komisji

– mgr inż Andrzej Manujło – członek Komisji