Wydziałowa Komisja ds. odbioru wyników umów cywilnoprawnych

Skład Wydziałowej Komisji ds. odbioru umów cywilnoprawnych: 

(Wydziałowa Komisja ds. umów cywilnoprawnych została powołana Decyzją Dziekana WEiTI Nr 29/2016 z dnia 5 września 2016 r.)

– prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski – Prodziekan ds. Nauki

– prof. dr hab. Cezary Zieliński – Prodziekan ds. Ogólnych

– dr inż. Daniel Paczesny – Prodziekan ds. Nauczania 

– dr inż. Zbigniew Gajo – Prodziekan ds. Studenckich

– dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni – Kierownik Studiów Doktoranckich

– dr hab. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni - Kierownik Dziekańskiego Laboratorium Sieciowego

– dr inż. Antoni Siennicki – główny specjalista ds. administracyjnych

.