Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

W styczniu 2000 roku rozpoczęła działalność Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej. Inicjatywa została wsparta przez grupę znanych firm, których przedstawiciele tworzą Radę Fundacji.

Firmy reprezentowane w Radzie Fundacji: Alvarion-Tadipol, AM Technologies Sp. z o.o., ARRIS International, ASTRA CEE, BENNING Power Electronic, CROWLEY Data Poland Sp. z o.o., CYBERCOM Poland, ERICSSON Sp. z o.o., KAPSCH Sp. z o.o., NOKIA SIEMENS NETWORKS, PHILIPS Polska Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., PTK CENTERTEL Sp. z o.o., ROHDE & SCHWARZ, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., TELEWIZJA POLSKA S.A., TP EmiTel Sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o.

Fundacja została powołana w celach:

  1. Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych (technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej) w Politechnice Warszawskiej.
  2. Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej.
  3. Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej.
  4. Wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie:

  • szkoleń, seminariów i konferencji,
  • działalności informacyjnej mającej na celu promowanie polskich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
  • wydawnictw promujących polskie osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą,
  • stypendiów, stażów, nagród i wyjazdów na konferencje naukowe kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów,
  • prac naukowo-badawczych mających na celu rozwój radioelektroniki oraz wdrażanie polskich osiągnięć naukowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a źródłem jej dochodów są wpłaty, darowizny i subwencje osób prawnych - Fundatorów i Sponsorów. Zgodnie z postanowieniami Statutu, donator może również określić cel lub sposób wykorzystania dotacji, np.: stypendium habilitacyjne, doktoranckie lub studenckie; doposażenie aparaturowe konkretnego laboratorium dydaktycznego lub badawczego, itd.

Dzięki darowiznom Fundatorów i Sponsorów w ciągu dotychczasowej działalności Fundacja przyznała już 170 stypendiów (w tym 7 habilitacyjnych, 38 doktoranckich, 13 na opracowanie podręczników oraz ponad 100 studenckich). Dzięki działalności Fundacji swoją bazę aparaturową wzbogaciły laboratoria: radiokomunikacji, technik multimedialnych i techniki antenowej.

Strona Fundacji: http://www.ire.pw.edu.pl/fundacja/ 

Sekretariat Fundacji mieści się w pokoju 535 w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 15/19 
00-665 Warszawa 
tel. 222347910, 228253929 fax. 228256555 
e-mail: Fundacja@ire.pw.edu.pl