Fundacja na Rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych

Fundacja na Rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisali w dniu 6 maja 2011 r. Porozumienie o Przystąpieniu do Powiązania Kooperacyjnego pod nazwą NET4WORK. Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez: dążenie do realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie teleinformatyki, transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów UE oraz upowszechnienie dobrych wdrożeń w ramach Powiązania Kooperacyjnego, promocja innowacji w zakresie teleinformatyki, badania nad rozwojem nowoczesnych technologii.  

Więcej o Fundacji: http://www.facs.pl/