KIGEiT - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku. Izba jest organizacją typu non-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji oraz w zakresie usług radiofonii i telewizji.
Izba jest członkiem Digital Europe i Krajowej Izby Gospodarczej. Jako członek federacji "Federation of the Economic Chambers of the Electromechanical Industries" Izba jest członkiem-obserwatorem ORGALIME.

Strona Organizacji: http://www.kigeit.org.pl/