MOST - Foundation Mobile Open Society through wireless Technology

Fundacja MOST (Mobile Open Society through wireless Technology) została powołana do życia na wystawie CeBIT, wiosną 2001 roku w Hanowerze jako inicjatywa Polskiej Telefonii Cyfrowej, T-Mobile Deutschaland oraz Politechniki Warszawskiej. Głównym celem Fundacji MOST jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy ośrodków naukowych, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i producentów usług IT w toku budowy społeczeństwa sieciowego w gospodarce opartej na mobilności.

Fundacja MOST wspiera tworzenie mechanizmów przepływu infomacji i know-how oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami, dostawcami usług telekomunikacyjnych oraz mediami.

MOST prowadzi Sekretariat Wykonawczy Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej, która skupia firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe związane z technologiami komunikacji bezprzewodowej, działając jako katalizator współpracy między instytucjami. Obecnie PPTMiKB zrzesza 39 członków. Od stycznia 2006 funkcjonuje jako Branżowy Punkt Kontaktowy.

MOST współpracuje rówież z Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych Politechniki Warszawskiej BRAMA.
MOST koncentruje się także na poszukiwaniu rozwiązań problemów natury technicznej i biznesowej oraz wspieraniu nauki. MOST koncentruje swoje działania na inicjowaniu i wspieraniu współpracy wszystkich uczestników sceny i rynku komunikacji mobilnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Cele tego programu są realizowane m.in. dzięki wspaciu merytorycznemu zespołu Think Tank, skupiającego około 40 wybitnych specjalistów – menadżerów, polityków, ludzi świata mediów, kultury i nauki, związanych z technologiami informacyjnymi, w szczególności z dziedziną komunikacji bezprzewodowej. 
Fundacia MOST była koordynatowem lub partnerem następujących projektów: ALIPRO (projekt badawczy finansowany ze środków UE w ramach FP6, którego celem było wspieraniu harmonizacji programów naukowo-badawczych IST w sferze technologii, usług oraz aplikacji mobilnych w nocych państwach członkowskich UE oraz wkomponowanie ich w Europejską Przestrzeń Badawczą), 3S (projekt finansowany ze środków 6PR, którego celem była integracja społeczności zainteresowanej zagadnieniami Software Engineering oraz Software Services, EASIER projekt finansowany z FP6, któ®ego celem było zwiększenia aktywności badawczej firm działających w sektorze ICT, a także wzmocnienie konkurencyjności firm z tego sektora w Europie, a także nowego projektu HOLA! – Initiative for the enHacement of cOLlaboration and Advencement of future ICT services in Europe (CSA, ICT call5).

Podstawowa działalność Fundacji MOST obejmuje organizację szkoleń i konferencji nt zagadnień finansowania działalności badawczo-rozwojowej, prowadzenie projeków badawczych oraz wspieranie innych instytucji w realizacji projektów B+R i zarządzaniu nimi. MOST świadczy także usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków na działalność B+R oraz związane z problematyką telekomunikacji bezprzewodowej i mobilnej.

Strona Organizacji: http://www.most-program.org/