Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały 13 września 2008 r. Porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji elektroniki, mikroelektroniki, optoelektroniki i technik informacyjnych. Strony nawiążą współpracę na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w obszarze elektroniki i technik informacyjnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Porozumienie realizowane będzie na rzecz techników, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, centrum kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wydział reprezentowany jest przez prof. nzw. dr hab. inż. Lidię Łukasiak.