Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością zawodową, rzeczoznawstwem, szkoleniową, społeczną, wydawniczą, itp. Konsoliduje krajowe środowisko naukowo-techniczne optyki, telekomunikacji optycznej, metrologii, techniki laserowej, optoelektroniki i fotoniki. Stowarzyszenie działa oficjalnie od 2008 roku.

Od połowy roku 2007 trwały formalne starania krajowego środowiska naukowego i technicznego fotoniki związane z przekształceniem istniejącej od 1988 roku Polskiej Sekcji SPIE – The International Society for Optical Engineering (SPIE-PL) (www.spie.pl) w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP). Na przełomie 2007/2008 i na początku roku 2008 Sąd Administracyjny w Warszawie po poprawkach proponowanego statutu i po dwóch zebraniach plenarnych członków PS SPIE zatwierdził zmianę nazwy i statutu nowego (przekształconego) stowarzyszenia naukowo-technicznego.

Strona Stowarzyszenia: http://photonics.pl/