Współpraca z FAO

Projekt i implementacja nowego oprogramowania WWW-ISIS dla platform Windows oraz Linux.

1 grudnia 2009 – 30 listopada 2010. Projekt dla FAO. Numer projektu: PR 43431

Celem projektu jest budowa kompletnego systemu bezschematowej bazy danych i modułu do szybkiego budowania repozytoriów z zaawansowanymi możliwościami wyszukiwania informacji.

Podstawową cechą oprogramowania będzie kompatybilność z podejściem CDS/ISIS w zakresie języka formatowania oraz z systemem WWW-ISIS w zakresie narzędzi do budowania aplikacji. System będzie oparty na rozwiązaniach typu "open source", jako silnik wyszukiwawczy będzie wykorzystany pakiet Lucene, zaś jako repozytorium dla rekordów XML będzie można stosować relacyjne bazy danych (SQLite or PostgreSQL). Planuje się, że pierwszym zastosowaniem będzie nowa wersja systemu FAOLEX utrzymywanego w FAO (w zakresie zarządzania bazą danych jak również jako interfejs wyszukiwawczy w technologii internetowej).

Strona Organizacji: http://www.fao.org/