Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały w dniu 7 października 2010 r. umowę ramową o współpracy w obszarze techniki mikrofalowej. Przedmiotem umowy jest współpraca w dziedzinie metrologii elektrycznej, pomiędzy GUM - Zakładem Elektrycznym, a PW - WEiTI obejmująca m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych, inicjowanie prac rozwojowych związanych z doskonaleniem wzorców jednostek miar, technik pomiarowych i procedur metrologicznych, realizacje zadań dydaktycznych, promowanie osiągnięć naukowo-technicznych.