Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

W dniu 26 stycznia 2012 r. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych i wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW zawarły umowę o współpracy naukowo-technicznej, badawczej i dydaktycznej. Strony deklarują współpracę w zakresie działalności naukowej, badawczej, produkcyjnej i dydaktycznej w wybranych dziedzinach elektroniki i telekomunikacji, zwłaszcza w odniesieniu do systemów i sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz zastosowań internetu.  

Strony przed podpisaniem umowy prowadziły od dłuższego czasu współpracę naukowo-badawczą, polegająca na wspólnym udziale w realizacji projektów badawczych i innych przedsięwzięć w dziedzinie opracowywania nowych materiałów, badania ich właściwości i możliwości wykorzystania w podzespołach do zastosowań w elektronice, optoelektronice, metrologii i w innych dziedzinach nauki i gospodarki.

http://www.itme.edu.pl/