PIAP

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisały umowę o współpracy. Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technicznych w polskich przedsiębiorstwach, wynikających z potrzeby zwiększenia ich potencjału innowacyjnego. Umowa zawierana jest do dnia 31.12.2012 roku.