Photovoltaics Creative SA

Photovoltaics Creative SA i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisali w dniu 27 czerwca 2011 r. porozumienie w sprawie możliwości wspólnej realizacji inwestycji pn. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - elektrownia słoneczna na terenie Polski" z możliwością współfinansowania przedsięwzięcia z funduszy europejskich. Cel podstawowy projektu stanowi produkcja energii elektrycznej oraz podjęcie badań związanych z współpracą systemów fotowoltaicznych z krajową siecią elektroenergetyczną SN, wpływu warunków środowiskowych na pracę systemu PW i inne.