Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Wydział Elektroniki Technik Informacyjnych PW podpisały w dniu 24 sierpnia 2011 roku umowę ramową o współpracy naukowo - technicznej, badawczej i dydaktycznej. Strony podejmują współpracę w zakresie działalności naukowej, badawczej, produkcyjnej i dydaktycznej w wybranych dziedzinach elektroniki, telekomunikacji, transportu, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, inżynierii rolniczej oraz kształtowania środowiska.