Telcordia Technologies

Telcordia Technologies, Applied Research Laboratories i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały 20 grudnia 2010 r. umowę ramową o współpracy. Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez wspólne prace badawczo-rozwojowe, wymianę specjalistów, naukowców, studentów, wspólne publikacje, organizację seminariów, konferencji, wzajemny dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej.