Urząd Komunikacji Elektronicznej

13 stycznia 2013 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie.  Strony podjęły współpracę w obszarze działań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinach elektroniki, informatyki i telekomunikacji  dotyczących w szczególności: systemów teletransmisyjnych  i sieci telekomunikacyjnych, zintegrowanych platform teleinformatycznych, narzędzi programistycznych, współczesnych zastosowań internetu i zagadnień im pokrewnych.

Jednym z członków komitetu koordynacyjnego nadzorującego przebieg realizacji współpracy jest Pan Mirosław Słomiński – zastępca Dyrektora w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.