WorldITSystems Sp. z o.o.

WorldITSystems Sp. z o.o. oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały w dniu 13 stycznia 2012 r. umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej. Strony deklarują współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej w wybranych dziedzinach elektroniki, telekomunikacji, informatyki. Ze strony WEiTI aktywnym uczestnikiem umowy jest Instytut Informatyki reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Henryka Rybińskiego.