Studia zaoczne

Spis artykułów

  1. Studia zaoczne
  2. Zaoczne studia inżynierskie
  3. Zaoczne studia magisterskie

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oferuje zaoczne studia pierwszego stopnia (inżynierskie), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na kierunku elektronika i telekomunikacja  w trzech specjalnościach:

  • Inżynieria Komputerowa,  
  • Techniki Multimedialne,
  • Teleinformatyka  

oraz zaoczne studia drugiego stopnia (magisterskie), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość, na kierunku  informatyka  w jednej specjalności:

  • Systemy Internetowe Wspomagania Zarządzania.