Limity miejsc

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo (tylko studia pierwszego stopnia)
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Internetu Rzeczy (tylko studia pierwszego stopnia)
 • Telekomunikacja
 • Computer Science (studia w jęz. angielskim)
 • Telecommunications (studia w jęz. angielskim)

   
Tabela 1.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022.

kierunek limit miejsc
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika   150
Informatyka 150
Inżynieria biomedyczna   45
Inżynieria Internetu Rzeczy 30
Telekomunikacja   150
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30

Uwaga
Od roku akademickiego  2021/2022  na wszystkich kierunkach prowadzonych na  WEiTI studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynają się  wyłącznie  w semestrze zimowym, co za tym idzie rekrutacja odbywa się raz w roku. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matur,
z uwzględnieniem liczby miejsc.

Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne.

  
Tabela 2.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022.

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni
Automatyka i robotyka   20 20
Elektronika   80 80
Informatyka 80 80
Inżynieria biomedyczna   20 20
Telekomunikacja   80 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20 20

Uwaga  
Studia stacjonarne  drugiego stopnia rozpoczynają się  co semestr. Limity miejsc, podane w tabeli, dotyczą osobno przyjęć w semestrze zimowym i osobno w semestrze letnim.

Rekrutacja odbywa się na specjalności, za wyjątkiem kierunku  Automatyka i robotyka i kierunku  Inżynieria biomedyczna, gdzie nie ma podziału na specjalności. Przyjęcie na studia drugiego stopnia wiąże się z zakwalifikowaniem na jedną z wymienionych specjalności prowadzoną w jednym z sześciu instytutów Wydziału.

Szczegółowe limity przyjęć dla poszczególnych specjalności i instytutów dyplomujących,
czyli dla zestawień specjalność-instytut, są określane co semestr. Suma limitów przyjęć
dla wszystkich kandydatów na wszystkie specjalności w danym instytucie wynika z możliwości realizacji zadań dydaktycznych przez ten instytut i jest ustalana co semestr przez Dziekana
w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.

Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne.

  
Na  studiach niestacjonarnych kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach:

 • Informatyka
 • Elektronika i telekomunikacja