Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab.inż. Adam Abramowicz, profesor PW.
mail:   A.Abramowicz@elka.pw.edu.pl
Godziny przyjęć:
wtorek 17:30-19:30 p. 257 GE,
środa 10-12 p. 160 GE

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Małgorzata Wierzbicka
Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa
pokój: 160, tel.: 22 234 5770 fax 22 234 5885
e-mail: malgosia@elka.pw.edu.pl

Począwszy od roku akademickiego 1999/2000 studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW są prowadzone jako studia III stopnia w ramach systemu studiów trzystopniowych.

System studiów trzystopniowych na Wydziale został pomyślany jako system otwarty, umożliwiający w szczególności podejmowanie studiów III stopnia nie tylko absolwentom studiów II stopnia na Wydziale, lecz także:

-  absolwentom innych rodzajów studiów na Wydziale, posiadającym dyplom magisterski,

-  kandydatom posiadającym tytuł magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na innym wydziale PW,

-  kandydatom posiadającym tytuł magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na innej uczelni.

 

Intencją władz Wydziału jest umożliwienie kształcenia na studiach III stopnia wszystkim kandydatom mającym odpowiednie predyspozycje – nie tylko absolwentom uczelni technicznych, lecz także absolwentom studiów magisterskich prowadzonych na uczelniach nietechnicznych, zarówno publicznych jak i niepublicznych (np. absolwentom z tytułem magistra uzyskanym na kierunku matematyka lub informatyka).

 

Zasady prowadzenia studiów doktoranckich

Przepisy dotyczące stypendium i innych form pomocy materialnej

Formularze

Inne informacje

 

Praktyczne informacje dotyczące ubiegania się o stypendia i inne formy pomocy materialnej (także ze źródeł niezwiązanych z Wydziałem), a także inne przydatne informacje można znaleźć na witrynach:

Rady Doktorantów PW

Rady Doktorantów Wydziału