Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 25.01.18 do 31.01.18.

 

Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć: