Odbiór decyzji stypendialnych – stypendia socjalne, specjalne, zapomogi

UWAGA! 

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących niżej wymienionych stypendiów:

 

- STYPENDIA SOCJALNE

- SPECJALNE (dla osób niepełnosprawnych) 

- ZAPOMOGI

- DLA FINALISTÓW I LAUREATÓW OLIMPIAD

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE MOŻNA ODBIERAĆ DO DNIA 28.11.2018 r. W POKOJU 119.

 

Zapraszamy z załącznikiem nr 9

(oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów)

 

UWAGA! Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty.