Odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora za wyniki w nauce do dnia 18 STYCZNIA 2019 r.

>> Decyzje można odbierać w pok. 119.