Przyposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia – kurs internetowy

Informujemy, że internetowe kursy "Przysposobienia Bibliotecznego" dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia będą dostępne w terminie 5-12 października 2018 r. Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe!

 

Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW ZALICZENIE SZKOLENIA JEST OBOWIĄZKOWE dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Warszawskiej.

 

Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zalogować się na platformie według poniższej instrukcji:

 1. Studenci Politechniki Warszawskiej logują się na Platformę Edukacyjną Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem kont USOSWeb.
 2. Wybierz "Zaloguj się" (w prawym górnym rogu ekranu)
 3. Kliknij „Logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb…”.
 4. Login i hasło są takie same jak do systemu USOSWeb
 5. Wprowadź swój login: numer PESEL lub adres email podany przy rekrutacji (bądź identyfikator uzyskany w dziekanacie właściwego wydziału w przypadku cudzoziemców i osób nie posiadających numeru PESEL)
 6. Wprowadź swoje hasło do USOSWeb. Studenci, którzy logują się po raz pierwszy do USOSWeb wpisują hasło z systemu Rekrutacja PW. 
  Uwaga!
  Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, spróbuj odzyskać je samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem (link resetowania hasła). W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.

 

Dostęp do kursu uzyskuje się po zalogowaniu się na platformę, wejściu w kurs i wpisaniu odpowieniego hasła dostępu. Klucz dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych to: PB_Tura_II.

 

 

Studenci niebędący studentami pierwszego roku z bieżącej rekrutacji, aby wziąć udział w szkoleniu proszeni są o przesłanie na adres pomoc@okno.pw.edu.pl następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • numer albumu (indeksu)
 • adres email
 • wydział
 • semestr
 • powód wzięcia udziału w kursie Przysposobienia bibliotecznego

 

Po przesłaniu danych zostanie Państwu utworzone konto indywidualne, za pomocą którego będzie można wziąć udział w szkoleniu. Po otrzymaniu danych dostępowych logują się Państwo na platformę z wykorzystaniem linku "Logowanie z wykorzystaniem kont lokalnych OKNO".

 

Wszelkie uwagi i problemy proszę zgłaszać pod adresem pomoc@okno.pw.edu.pl

 

UWAGA! Kurs internetowy jest obowiązkowy podobnie jak uczestnictwo w >>przysposobieniu bibliotecznym na Wydziale!