Stypendia Rektora za wyniki w nauce – odbiór decyzji do 15 grudnia

UWAGA !

>>Decyzje w sprawie STYPENDIÓW REKTORA ZA WYNIKI W NAUCE!

 

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora za wyniki w nauce do dnia 15 grudnia 2017 r. do pok. 119.

 

>> Zapraszamy z załącznikiem nr 9

(oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów)

 

Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty!