Stypendium im. M.Kantona na rok akademicki 2017/2018

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
  • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,25,
  • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego,
  • posiadają rachunek bankowy w Banku Pekao S.A.

 

Stypendia wypłacane będą w kwocie 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

 

Wnioski należy składać do 15 grudnia 2017 w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 w Gmachu Biurowym (ul. Noakowskiego 18/20).

 

Poniżej wniosek, oświadczenie oraz regulamin: