USOS – Komunikat nr 1. Rozpoczęcie migracji danych z systemu ERES do systemu USOS

Informujemy, że z początkiem roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęła się migracja danych z systemu ERES do systemu USOS na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o powstrzymanie się przed zgłaszaniem uwag nt. kompletności danych widocznych w portalu USOS-Web do czasu pojawienia się komunikatu, w którym poprosimy o zgłaszanie takich uwag.

 

Migracja danych dotyczy dokumentacji przebiegu studiów studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych poczynając od roku akademickiego 2012/2013 i obejmuje pięć ostatnich lat akademickich. Proces migracji będzie odbywać się etapami, o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach. Przełączenie bieżącej obsługi studiów z systemu ERES do systemu USOS jest planowane z początkiem roku akademickiego 2018/2019.

 

Do tego momentu podstawowym systemem obsługi studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych pozostaje system ERES.

 

Prosimy wstrzymać się od zgłaszania uwag dotyczących danych widocznych w portalu USOS-Web do czasu pojawienia się komunikatu, w którym poprosimy o zgłaszanie takich uwag.