Zmiana w ustaleniach dotyczących wznowienia studiów

Prosimy o zapoznanie się z nowymi ustaleniami w sprawie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o wznowienie studiów.

 

Treść ustaleń znajduje się tutaj >>TUTAJ

 

Informujemy również, że na naszej stronie dostępna jest >>NOWA WERSJA FORMULARZA dotycząca wznowienia studiów. 

 

Wszystkie wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie oraz przyspieszenie całej procedury, której zakończeniem jest zapis na przedmioty dający możliwość uczęszczania na zajęcia już od pierwszych dni semestru.