Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego – Uniwersytet Śląski

Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Systemów Komputerowych w Instytucie Informatyki (Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach)

  

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu zatrudnia Rektor na wniosek dziekana wydziału za zgodą Rady Wydziału oraz Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

 

Warunki przystąpienia do konkursu: