Ogłoszenia

Studium Języków Obcych PW organizuje w lutym 2015 dodatkowe egzaminy na poziomie B1 i C1

Została ogłoszona realizacja ostatniego etapu programu staży długoterminowych. Niestety czas na zgłoszenia upływa z dniem  22 stycznia 2015 r. 

Polecamy wyszukiwarkę czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego autorstwa dr. inż. Marcina Kmiecia. 

 Decyzje należy odebrać do 16 stycznia 2015 r.

Najbliższa sesja programu wymiany studentów ATHENS odbędzie się w dniach 14–21 marca 2015 r. Rejestracja studentów trwa do dnia 27 stycznia 2015 r. do godz. 14.

Zdobądź staż w niemieckim oddziale firmy Texas Instruments w Freising koło Monachium w terminie od początku lipca 2015 do końca lipca 2016 (13 miesięcy).

Zdobądź 3-miesięczny staż w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych!

Zapraszamy urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, projektantów, pracowników laboratoriów środowiskowych!

Program Cisco Networking Academy, w którym uczestniczymy jako Akademia: Instructor Training Center (ITC) i Academy Support Center (ASC) oferuje możliwość uzyskania praktycznej wiedzy z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci telekomunikacyjnych

Prosimy o odbiór decyzji administracyjnych dot. ww stypendium do dnia 28 listopada 2014 r. 

Od 14.11.2014 będzie można przyjść do Laboratorium Podstaw Pomiarów (sala 329) i pod okiem pracowników i doktorantów przeprowadzić dowolne eksperymenty pomiarowe.

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) w dniach 6-16 listopada 2014 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na granty dziekańskie dla młodych naukowców finansowanych z dotacji celowej, 2 konkurs.

Japońska firma Rococo z branży IT oferuje sponsorowany wyjazd na dwuletnie studia magisterskie w WASEDA University.

Nowo przyjęci studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z nieodpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Pierwsze zajęcia odbyły się 7 października 2014 r. (matematyka) oraz 10 października 2014 r. (fizyka)

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia odbędzie się w dniach 20–29 października 2014 r.

14 października 2014 r. odbędzie się dzień otwarty dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych w ramach konferencji naukowo-biznesowej Nauka.Infrastruktura.Biznes

We wtorek 7 października odbyły się zdalne obrony trzech studentów koreańskich, przebywających w Daegu (Korea Południowa).