Ogłoszenia

Została uruchomiona nowa wersja Repozytorium PW, która prezentuje nowe zakładki na profilu naukowca oraz na profilu jednostek. Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości na stronie WEiTI oraz na stronie Bazy Wiedzy PW.

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem pracy jednostek Wydziału w okresie letnim. Życzymy udanych wakacji! 

  Od dnia 1 lipca 2014 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom i doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. Składanie wniosków do dnia 19 września 2014 r.

Ruszyły zapisy na studia podyplomowe 2014/2015!

Godziny otwarcia Dziekanatu ds. Nauczania i Dziekanatu ds. Studenckich w miesiącach wakacyjnych ulegną zmianie.

Do końca roku 2014 trwa program staży długoterminowych. W trakcie odbywania stażu, można otrzymywać stypendium. Stypendia krajowe wynoszą 1300 zł miesięcznie. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 września 2014 r.

Do dnia 2 lipca 2014 r. można oceniać prowadzących zajęcia w semestrze letnim 2013 / 2014.

Najwięcej głosów otrzymał projekt szklanego pierścienia zintegrowanego z ogniwami fotowoltaicznymi

W imieniu Klubu Studenckiego Amplitron naszego Wydziału zapraszamy na kolejne muzyczne doznania!

W imieniu biura karier zapraszamy na spotkania z pracodawcą oraz zachęcamy do zapoznania się nową ofertą warsztatów.

W imieniu Samorządu Studenckiego naszego Wydziału zapraszamy na Rajd Wiosenny!

Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

W imieniu Klubu Studenckiego Amplitron zapraszamy na Szkółkę Bilardową oraz ostatni w semestrze letnim Turniej Bilardowy!

 

Prosimy o odbiór decyzji administracyjnych dot. stypendium za wyniki w nauce  do dnia 27 maja 2014

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia zdrowotnego.