Seminarium Wydziałowe z profesorem Rużyłło

W dniu 3 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z prof. Rużyłło – absolwentem naszego Wydziału – pt. "Struktura naukowo-badawcza oraz ocena kadry naukowo-dydaktycznej w badawczych uczelniach amerykańskich na przykładzie Penn State University." 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Władz Wydziału: Dziekan prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba i Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski.

 

W prezentacji został podkreślony fakt, że uczelnie wyższe nie są zarządzane centralnie przez władze stanu, w którym się znajdują lub rządu całego kraju. Studenci studiują odpłatnie. Liczba i jakość studentów na uczelni zależy od jej miejsca w światowych rankingach. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wartość kadry naukowo-dydaktycznej oraz wykaz miejsc, gdzie pracują osoby, które doktoryzowały się na danej uczelni.

  

 

Uniwersytet nie ma prawa zatrudniać pracowników, którzy robili na nim dyplom – podstawą jest zatrudnianie najlepszych absolwentów z innych uczelni. Uczelnie konkurują ze sobą w zakresie zatrudnienia jak najlepszych pracowników, oferując im jak najwyższe wynagrodzenia. Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny może być związany etatem tylko z jedną uczelnią.

  

 

W swoim wystąpieniu prof. Rużyłło omówił różnice między 3 rodzajami uczelni wyższych w USA: na najwyższym poziomie badawczym, na wyższym poziomie badawczym oraz uczelnie mające prawo doktoryzowania. Szczegółowo przedstawił także funkcjonowanie poszczególnych struktur uczelnianych. Wśród prezentowanych statystyk z różnych uczelni okazało się, że porównywalnym odpowiednikiem Politechniki Warszawskiej może być uniwersytet stanowy Georgia Tech.